Wat is LASO

De Stichting voor Latijns-Amerikaans Sociaal en Economisch Onderzoek, LASO, is een gespecialiseerd centrum dat zich inzet voor de sociale, economische, culturele en wetenschappelijke betrekkingen tussen Latijns-Amerika en Europa, en voor internationale ontwikkelingssamenwerking wereldwijd. LASO is gevestigd in Amsterdam (Nederland) en heeft vier werkgebieden: onderzoek, consulting, training en voorlichting.

LASO is ontstaan in 1984 als een initiatief van Latijns-Amerikaanse en Europese onderzoekers om onderzoeknetwerken en internationale samenwerking tot stand te brengen en de kennis van sociale, economische en culturele processen in Latijns-Amerika, Europa en de wereld te verdiepen.

Tegenover de uitdagingen die Latijns-Amerika en Europa delen in de huidige context, zoals armoede en ongelijkheid, aanpassing aan klimaatverandering, geglobaliseerde economische betrekkingen en de kwetsbaarheid van mensenrechten, legt LASO de nadruk op participatieve methodieken, sociale integratie en diversiteit. Wij werken in bi-regionale strategie├źn, overheidsbeleid, de lokale actoren, het maatschappelijk middenveld, onderzoek en de particuliere sector.