Mensenrechten in Guatemala

Gedurende heel 2020 coördineerde LASO een project samen met het Instituut voor Vergelijkend Onderzoek in Strafrecht van Guatemala (ICCPG) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), met ondersteuning van NUFFIC, teneinde de mensenrechten en in het bijzonder vrouwenrechten te promoten in dit Midden-Amerikaanse land.

Dit gespecialiseerd academisch programma zag de deelname van bijna dertig professionals van het ICCPG, en een Europees en Latijns Amerikaans team van docenten. Vanwege de Corona omstandigheden, werd de opzet van de cursus herzien, en werd deze geheel online gegeven, in een gewijzigd format, met meer dan 20 interactieve sessies, alsook groepswerk en individueel onderzoek. De cursus was een compleet succes.

Guatemala, evenals andere landen in Midden-Amerika, is een complex en conflictrijk land, waar mensenrechten in het algemeen, en met name de rechten van vrouwen, inheemsen, migranten, of LGTBI, dagelijks worden geschonden. Met het project werd de staf van het ICCPG getraind om zulke situaties te herkennen, te analyseren en te helpen voorkomen.

De volgende uitdaging voor het ICCPG is deze kennis en know-how uit te dragen in de Departementen en rurale gebieden in het land, waar de omstandigheden nog moeilijker zijn dan in de hoofdstad Guatemala City. LASO blijft bij het Instituut betrokken in deze nieuwe initiatieven.

LEES MEER