Projecten

Een keuze uit onze meest interessante activiteiten:

Kadercontract BENEF-2013 van de Europese Unie voor kortlopende technische assistentie, in de sector Openbaar Bestuur, Justitie en Mensenrechten (Wereldwijd, 2014-2018).

Openbare veiligheid in Midden Amerika: Nicaragua en Panamá (Evaluaties EU, 2017).

Sociale cohesie in Panamá (Evaluaties EU, 2015 – 2016).

Nationaal beleid voor sociale ontwikkeling in El Salvador, ondersteund door de EU, Spanje en Luxemburg: Algemene evaluatie van het programma, systematisering van het deelprogramma voor Ouderen, en verificatie van de met de begrotingssteun afgesproken voorwaarden en indicatoren (EU, LUXDEV en Regering van El Salvador, 2013 – 2015).

Cultuur voor Vrede op lokaal niveau in een kontekst van post-conflict, Colombia (Cursus op maat, Ministerie van Cultuur van Colombia / NUFFIC, Nederland, 2014)

Klimaatverandering in Latijns Amerika (Euroclima, 2013-2014)

Vrede en lokale ontwikkeling, Colombia (Evaluatie EU, 2012)

Inclusief zakendoen in Latijns Amerika (Evaluatie SNV, Nederland / WBCSD, Geneve, 2011-2012)

Biodiversiteit, voedselzekerheid en klimaatverandering in de Andes regio (Cursus op maat, Corp. PBA Colombia / NUFFIC, Nederland, 2011)

Participatorisch onderzoek voor betere landbouwtechnieken (Cursus op maat, Corp. PBA Colombia / NUFFIC, Nederland, 2010)

Versterking van de NGO sector in Suriname (Evaluaties EU, 2010 – 2011)

Sociale en milieu impact van vrijhandel tussen Europa en Andes-landen (Maatschappelijke consultatieronde, EU, 2009)

Voedselzekerheid in Guatemala (Beleidsstudie, EU en regering van Guatemala, 2008)

Kinderarbeid in Latijns Amerika (Onderzoek met de Universiteit van Amsterdam en Nederlandse NGO’s, 2007)

Gender en Strafrecht, Guatemala. (Post-academische Cursus op maat voor het onderzoeksinstituut ICCPG in Guatemala en NUFFIC in Nederland, 2007-2011).

Externe monitoring van de projecten van de Europese Unie in Latijns Amerika (2002 – 2007).

Stedelijke armoedebestrijding in Latijns Amerika. Programma-evaluaties voor de EU:  PROPOLI in Lima, Perú (2004); PROMAPER in Managua / Ciudad Sandino, Nicaragua (2005); PAPU, in vijf steden van Nicaragua (2007).

Lokale ontwikkeling en organisatieversterking. Participatorische trainingen op maat voor sociale organisaties: Verbindingscomité van lokale organisaties in Juigalpa, Nicaragua (2002 / 2003); Nationale federatie van boeren-, inheemse en zwarte organisaties, FENOCIN, Ecuador (2006).

Inheemse organisaties, natuurbeheer en bescherming van het tropisch regenwoud, in het Amazonegebied van Colombia, Venezuela en Brazilië. (Evaluaties van het COAMA-programma, voor de EU en inheemse organisaties en NGO’s gecoördineerd door Gaia-Colombia, 2004, 2005, 2007)

Achtergronden van Latijns Amerika. Cursussen op maat voor Nederlandse ontwikkelingswerkers, HKI, Utrecht, Nederland (2001-2010)

Helpt Het? Effectiviteit van ontwikkelingshulp. Landelijke bewustwordingscampagne en participatief onderzoek, voor de NCDO (Nederlandse overheid) en lokale solidariteitsgroepen (2006).

Banden met Latijns Amerika. Een voorlichtingsprogramma van debatten, documentaires en informatiedagen in Amsterdam, voor NCDO en maatschappelijke organisaties (2000 – 2003).

Wederopbouw van Midden-Amerika na Orkaan Mitch. (Identificatiestudie voor regionaal programma PRRAC, EU, 1999)

Wetenschappelijke banden en uitwisseling tussen Colombia en Europa. Coördinatie van de afdeling Nederland van het Colombiaanse academisch netwerk Red Caldas, voor Colciencias (Regering van Colombia), 1993 – 1999.

De Nederlandse ontwikkelingssamenwerking met Bolivia. Het Medefinancieringsprogramma met NGO’s. (Programma-evaluatie IOB – Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag, 1996 – 1997).

Inheemse volken en organisaties in het Amazonegebied van Venezuela. Institutionele versterking en participatief onderzoek en projectevaluaties, voor CEPAI, Venezuela, en MISEREOR, Duitsland (1989).

Etnogeschiedenis van het Amazonegebied. Internationaal Amerikanisten Congres, Amsterdam (1988).

De culturele dimensie in ontwikkelingssamenwerking. De Nederlandse deskundigen in Colombia. Onderzoek, Universiteit van Tilburg / Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag (1987 – 1990).