Suriname NGO

Het SNIS Project voor Ondersteuning aan de NGO-sector in Suriname stelde zich ten doel de organisaties van het maatschappelijk middenveld te versterken in hun strijd tegen armoede, in hun capaciteitsopbouw en in hun dialoog met de overheid. Het was een landelijk programma, met aanwezigheid in elk van de 10 Districten van Suriname. Onder meer werden conferenties en trainingen belegd, een landelijke NGO-database aangelegd en lokale projecten geadviseerd. Ook werd een studie gedaan naar het wettelijk kader van civiele organisaties in Suriname.

LASO verrichtte een tussenevaluatie van het project (2010) en de eindevaluatie (2011), ten behoeve van de Europese Unie en het toenmalige Ministerie van Planning van Suriname.