Mensenrechten in Guatemala

Gedurende heel 2020 coördineerde LASO een project samen met het Instituut voor Vergelijkend Onderzoek in Strafrecht van Guatemala (ICCPG) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), met ondersteuning van NUFFIC, teneinde de mensenrechten en in het bijzonder vrouwenrechten te promoten in dit Midden-Amerikaanse land.

Dit gespecialiseerd academisch programma zag de deelname van bijna dertig professionals van het ICCPG, en een Europees en Latijns Amerikaans team van docenten. Vanwege de Corona omstandigheden, werd de opzet van de cursus herzien, en werd deze geheel online gegeven, in een gewijzigd format, met meer dan 20 interactieve sessies, alsook groepswerk en individueel onderzoek. De cursus was een compleet succes.

Guatemala, evenals andere landen in Midden-Amerika, is een complex en conflictrijk land, waar mensenrechten in het algemeen, en met name de rechten van vrouwen, inheemsen, migranten, of LGTBI, dagelijks worden geschonden. Met het project werd de staf van het ICCPG getraind om zulke situaties te herkennen, te analyseren en te helpen voorkomen.

De volgende uitdaging voor het ICCPG is deze kennis en know-how uit te dragen in de Departementen en rurale gebieden in het land, waar de omstandigheden nog moeilijker zijn dan in de hoofdstad Guatemala City. LASO blijft bij het Instituut betrokken in deze nieuwe initiatieven.

LEES MEER

Oorlog tegen Klimaat – 6 december 2019

LASO neemt deel aan het debat “Oorlog tegen Klimaat” in de serie Nature’s Narratives van Pakhuis de Zwijger, Amsterdam, op 6 december 2019.

Latijns Amerika is al sinds de koloniale eeuwen een wingewest geweest, een bron van grondstoffen voor de wereldeconomie. Goud, zilver, rubber, olie, gas, koffie, cocaïne, water en zuurstof: al deze schatten worden geplunderd in ruil voor geweld, brandstichting en vervolgingen. In deze XXIe eeuw van de globalisering is dit niet anders, maar er zijn nu nieuwe vormen en strategieën. De zgn. “nieuwe oorlogen” gaan om grondstoffen, energie en technologie, met schandalige gevolgen voor de natuur en grove schending van de mensenrechten: verdrijving, moord en terreur. De westerse wapenindustrie profiteert als eerste van al deze conflicten.

 

Visies op het slavernij verleden

LASO participeert in het debat over het Nederlandse slavernijverleden en de historische herdenking daaraan. De Gemeente Amsterdam organiseert sinds 2017 een open proces in de aanloop naar een Nationaal Museum over dit beladen onderwerp. Vele organisaties en individuen namen hieraan deel. De levendige discussies lieten zien hoe actueel het onderwerp nog altijd is. Het verleden is niet voorbij; onrecht en ongelijkheid woekeren nog steeds voort in de samenleving. Een slavernijmuseum is niet alleen een historische, maar vooral een maatschappelijke discussie. LASO blijft aan dit onderzoek bijdragen vanuit onze eigen kennis en ervaringen. Het onrecht van het verleden heeft wereldwijd sporen nagelaten. Hoe gaat men om met deze erfenis? In Londen bezochten wij het Dockyards Museum.

 

LASO viert Keti Koti

De administratieve afschaffing van de slavernij in de Nederlandse koloniën (formeel 1863, effectief 1873) wordt jaarlijks gevierd op 1 juli en in de maand juni daarvóór. Keti Koti – letterlijk “Ketenen Kapot” – is een groot gebeuren: een eerbetoon aan de voorouders en de herdenking van het onrecht dat hen is aangedaan, de viering van de vrijheid en van het leven, en de voortgezette strijd voor gelijkwaardigheid. Het is een festival van de Afro/Surinaamse identiteit, van de banden tussen vele volkeren op aarde, en de mega-diverse bevolking van een stad als Amsterdam. Ook LASO neemt deel aan de herdenkingen en blijft betrokken bij “het heden van het verleden“.