Gender en strafrecht, Guatemala

Het Instituut voor Vergelijkende Studies in Strafrecht (ICCPG) is een toonaangevende instelling dat zich inzet voor de democratisering van het, nog steeds zeer ongelijke, justitieel stelsel in Guatemala.

Straffeloosheid is een structureel probleem in Guatemala, waar toegang tot het recht verre van vanzelfsprekend is. Vrouwen, en vooral inheemse vrouwen, zijn een uitgesloten groep; het is voor hen bijna onmogelijk aangifte te doen van huiselijk geweld of misdragingen van de poilitie. De formele en informele drempels zijn hoog en maar al te vaak zien ze er maar van af.

Samen met het ICCPG en met steun van NUFFIC (Nederlandse overheid) heeft LASO een driejarig programma van training en institutionele versterking uitgevoerd, met als doel de systematische “mainstreaming” van een genderbenadering in het justitiële veld, van wetgeving tot politiepraktijk (2008-2011). Het programma omvatte thema’s als genderverhoudingen, criminologie, vergelijkend recht, gewoonterecht, toegang voor kwetsbare groepen (vrouwen, jongeren, inheemsen) en werd gefaciliteerd door toponderzoekers van internationale strafhoven, Universiteiten en NGO’s. Het programma omvatte ook eigen onderzoek, publikaties en voorlichting voor Guatemalteekse NGO’s en overheidspersoneel.

Onze counterpart, ICCPG-directeur Claudia Paz y Paz, werd in 2010 benoemd tot Fiscaal-Generaal van Guatemala. In die hoedanigheid heeft zij een sleutelrol gespeeld in het voor de rechter brengen van oud-dictator generaal Efraín Ríos Montt en andere oud-militairen, beschuldigd van genocide vanwege de vervolging van Indianen in de “vuile oorlog” van de jaren 1980.