Klimaatverandering, leefgebied en verhoudingen tussen mens en milieu

Klimaatverandering heeft een duidelijk zichtbare en ook veelzijdige impact op natuurgebieden, ecosystemen, regio’s en landen. Deze veranderingen vallen met name op in het Andes / Amazone macrosysteem, alsook in Midden-Amerika.

Het Amazonegebied

We hanteren het begrip “Heilige Plaatsen” om de betekenis en waarde van een leefgebied voor de bewoners aan te duiden. Zulke plaatsen hebben een oude spirituele of mythische dimensie, maar verwijzen ook naar de economische, landbouw- en milieurijkdom van een gebied, en zijn kwetsbaarheid of weerbaarheid ten opzichte van klimaatverandering en degradatie. Heilige plaatsen bevinden zich op lokaties van groot ecologisch belang, zoals de waterrijke plateaus in de hooglanden, en reguleren de hulpbronnen en de energiecyclus van het gebied en van de mensen. En ze bevatten ook de historische herinnering aan het verre of nabije verleden. Deze plaatsen versterken zo de lokale identiteit, de tradities en ook de produktiviteit van elk gebied.

De verbanden tussen bevolkingsgroepen en hun leefgebieden, in termen van traditionele kennis, natuurbeheer, voedselproduktie, rituelen en gewoonten, zijn een waardevolle erfenis. Participatief onderzoek verkent deze verbanden en stimuleert daarmee de erkenning en waardering van lokale culturen, de verdediging van unieke natuur, en de sociale cohesie.