Vrede, mensenrechten, politiek en geschiedenis

De recente geschiedenis, zowel van Latijns Amerika als van Europa en Afrika, is getekend door sterke politieke processen waarbij grote belangen op het spel staan, en die ook hebben geleid tot gewelddadige conflicten en ernstige schendingen van de mensenrechten.

LASO staat niet afzijdig van deze context, en steunt actief de voorlichting en meningsvorming over deze onderwerpen. Verdergaand dan een tragische opsomming, willen we de oorzaken en de mechanismen blootleggen, die zulke conflicten aanwakkeren. We verrichten onderzoek naar geschiedenis en politieke cultuur van landen in Latijns Amerika, zoals Colombia, Bolivia, Guatemala, Nicaragua en México, en in de Balkan regio in Europa.

Vaak ontstaan deze conflicten uit oude tegenstellingen en ongelijkheid, en worden ze gevoed door grote economische belangen. Ze brengen ook zelf weer nieuwe identiteiten en culturele praktijken voort, die het nog moeilijker maken tot een oplossing te komen. LASO werkt aan lokale culturele processen voor vrede en verzoening.

Zie: Media, mensenrechten en het vredesproces in Colombia