Sociale cohesie en culturele diversiteit

Sociale en culturele processen wereldwijd raken steeds meer met elkaar vervlochten. Ze beïnvloeden elkaar, soms op verrassende wijze, en volgen parallelle of juist tegenstrijdige paden. Onze benadering is daarom holistisch, vergelijkend en sterk gebaseerd op de empirische waarneming. Deze lijn van onderzoek behelst onder meer:

  • Sociaal beleid, internationale samenwerking en uitsluiting in Latijns Amerika;
  • Culturele aspecten van ontwikkelingssamenwerking;
  • Milieu, inheemse volken en sociale bewegingen;
  • Mythologie, cultuur en interetnische verhoudingen in het Amazonegebied;
  • Sociale weerbaarheid in Europa in tijden van crisis;
  • Multiculturaliteit en maatschappelijke integratie wereldwijd (o.a. Amsterdam, Europa, Latijns Amerika, Caribisch gebied;
  • Het heden van het slavernijverleden;
  • Impact van migratie in oorsprongs- en ontvangende regio’s;
  • Wetenschappelijke migratie tussen Latijns Amerika en Europa.